KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAT

Kalatalousalueiden toimintaa ohjaavat niille laaditut käyttö- ja hoitosuunnitelmat, jotka antavat suositukset kalavesien hoitoon ja kalastuksen järjestämiseen. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty seurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan suositusten ja toimenpiteiden vaikutuksia. Kalastuslain vaatimat käyttö- ja hoitosuunnitelmat valmistuvat v. 2020 loppuun mennessä, minkä jälkeen ne tulevat nähtäville alueen kotisivuille