KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAT

Kalatalousalueiden toimintaa ohjaavat niille laaditut käyttö- ja hoitosuunnitelmat, jotka antavat suositukset kalavesien hoitoon ja kalastuksen järjestämiseen. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty seurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan suositusten ja toimenpiteiden vaikutuksia. Kalastuslain vaatima käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty 17.10.2022 Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksellä.

Heinolan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma v. 2022-2031