OSAKASKUNNAT JA KALASTUSYHDISTYKSET

Pyydyskalastukseen vaaditaan aina vesialueen omistajan tai kalastuoikeuden haltijan lupa. Useimmiten vesialueen omistaja on osakaskunta. Osakaskunnista osa on järjestäytyneitä, osa järjestäytymättömiä. Järjestäytyneet osakaskunnat myyvät useimmiten lupia sekä osakkaille, muille kylässä vakituisesti asuville ja kesämökkiläisille. Lisäksi osa myy lupia myös ulkopuolisille. Järjestäytymätön osakasunta ei myy lupia, vaan kalastus on mahdollista osakkuuden perusteella. Joillakin alueilla on kalastusalueiden omistuspohjan repaleisuuden vuoksi perustettu kalastusyhdistyksiä, jotka hoitavat luvanmyynnin ja muun hallinnon. 

Edelllä mainittujen lisäksi vesialueita omistaa ja hallinnoi myös Heinolan kaupunki.

Tämän sivun vasemmasta laidasta löydät linkit järjestäytyneiden osakaskuntien ja kalastusyhdistysten ja Heinolan kaupungin sivuille. Näille sivuille on koottu tietoa luvanmyynnistä, kalastusohjeista ja hallinnosta yhteystietoineen.