Huom! Kaikki rajoitukset näkyvät palvelussa www.kalastusrajoitus.fi

Järvikohtaiset rajoitukset:
Konnivedellä voimassa olevat solmuvälirajoitukset, alamitat sekä rauhoitusalueet

Ruotsalaisella voimassa olevat solmuvälirajoitukset, alamitat sekä rauhoitusalueet

Ala-Räävelillä voimassa olevat solmuvälirajoitukset, alamitat sekä rauhoitusalueet

ALAMITAT:

 • Järvilohi 60 cm
 • Rasvaeväleikattu taimen 60 cm (Seuraavilla järvillä ja niiden välisillä virtavesillä, Ruotsalainen, Konnivesi,Ala-Rääveli, Ylä-Rääveli ja Enonvesi (POSELY/3624/2022), muualla 50 cm.
 • Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu.
 • Harjus 35 cm
 • Kuha 42 cm
 • Heinola 60 (003)

SOLMUVÄLIRAJOITUKSET:

Ruotsalaisella voimassa olevat solmuvälirajoitukset 2023-2031 (päätös POSELY/3624/2022):

 • Avovesikaudella solmuväliltään 36–49 mm: n verkkojen käyttö kielletty
 • Jään päältä tapahtuvassa kalastuksessa solmuväliltään alle 55 mm käyttö kielletty

Ala-Räävelillä voimassa olevat solmuvälirajoitukset 2023-2031 (päätös POSELY/3624/2022):

 • Avovesikaudella solmuväliltään 36–54 mm: n verkkojen käyttö kielletty
 • Jään päältä tapahtuvassa kalastuksessa solmuväliltään alle 55 mm käyttö kielletty

Konnivedellä voimassa olevat solmuvälirajoitukset 2023-2031 (päätös POSELY/3624/2022):

 • Avovesikaudella solmuväliltään 26–49 mm: n verkkojen käyttö kielletty
 • Jään päältä tapahtuvassa kalastuksessa solmuväliltään alle 55 mm käyttö kielletty

VERKKOKALASTUSKIELTOALUEET:

Jyrängön- ja Sulkavankosken ympärillä olevat verkkokalastuskieltoalueet 2023-2031 (päätös POSELY/3624/2022):

 • Verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden karttaan punaisella merkityllä alueella
 • Jyränkö- Konnivesi

Kuorekosken alapuolinen verkkokalastuskieltoalue 2023-2031 (päätös POSELY/3624/2022):

 • Verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden karttaan punaisella merkityllä alueella
 • Kuorekoski rauhoitus

Imkosken ympärillä olevat verkkokalastuskieltoalueet 2023-2031 (päätös POSELY/3624/2022):

 • Verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden karttaan punaisella merkityllä alueella
 • Verkkokalastus on kielletty 1.9-30.11 välisenä aikana merkitty karttaa oranssilla värillä
 • Imkoski rauhoitus

Kuhan kuturauhoitusalueet:

Konniveden kuhan kuturauhoitusalueet:

Kaikki kalastus on kielletty karttaan punaisella merkityillä alueilla vuosittain 20.5.–30.6. välisenä aikana, lukuun ottamatta rannalta ja laiturilta tapahtuvaa ongintaa. POSELY/3624/2022

Kuhan kuturauhoitusalueet Konnivesi

Rauhoitusajat 

Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty jäljempänä mainittuina aikoina: (14.11.2013/806)

1) merilohi, järvilohi, meritaimen, järvitaimen ja purotaimen joessa ja purossa sekä siika mereen laskevassa joessa ja purossa syys-, loka- ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että niiden pyynti vavalla ja uistelemalla sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen; (19.6.2013/451)

2) nieriä Vuoksen vesistöalueella tammikuun 1 päivän alusta joulukuun 31 päivän loppuun; (14.11.2013/806)

3) harjus, lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia, huhti- ja toukokuun ajan, kuitenkin siten, että sen pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu; sekä (30.12.1997/1364)