Kymen-Ruotsalaisen yhtenäisluvan kalastustiedustelu

Kymen ruotsalaisen yhtenäisluvalla tapahtuvaa kalastusta koskeva sähköinen kalastustiedustelu toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Tiedustelua on tarkoitus toteuttaa vuosittain. Alla on esitetty tiedustelun keskeisimmät tulokset.

Luvanostajia oli vuonna 2021 yhteensä 89 kpl,vuonna 2022 64 kpl ja vuonna 2023 82 kpl. Tiedustelu lähetettiin kaikille lupia ostaneille.

Alla on esitetty tiedustelun perusteella tehdyt kokonaissaalisarviot kpl-määrinä (otettu ja vapautettu saalis) ja kg:na (otettu saalis). Hauki on selvästi runsain saalislaji lupa-alueella. Niistä selvästi suurin osa kuitenkin vapautetaan. Kuhasaalis oli 2. suurin ja siitä suurin osa puolestaan otettiin saaliiksi. Selvä enemmistö saaduista taimenista ja järvilohista oli alamittaisia ja sen vuoksi ne on vapautettu. Saaliiksi on saatu myös muutamia rasvaevällisiä taimenia.
Otettu ja vapautettu saalis

Kg saaliit

Vuonna 2023 kalastajia pyydettiin arvioimaan heittokalastuksensa määrää Ruotsalaisella suhteessa vetouistelun määrään. Monet vetouistelijat myös heittokalastavat, mutta ovat kuitenkin selvästi keskittyneet juuri vetouisteluun.

Heittokalastus

 

Vastaajat arvottivat vuoden 2021 tiedustelussa kalalajit sen mukaan, kuinka mielellään he niitä lupa-alueella tavoittelevat (1=suosituin jne.). Kuha on selvästi tavoitelluin laji vetouistelijoiden parissa. Lisäksi uistelijoiden joukko on melko jakaantunut kuhan ja taimenen/järvilohen uistelijoihin. "Ei mainintaa" tarkoittaa sitä, että vastaaja ei kyseistä lajia ole varsinaisesti tavoitellut lainkaan.

Kalalajien suosio

Vuonna 2021 yhtenäisluvan sallima korkein vapamäärä oli 6, mikä oli myös käytetyin vapamäärä vuonna 2021. Vuodelle 2022 lupaan lisättiin mahdollisuus ostaa 1-4 kpl lisävapalupia, mikä lisää maksimimäärän 10 vapaan. Tämä näkyy selvästi siinä, että osa aikaisemmin 6 vavalla uistelleista on siirtynyt korkeampiin vapamääriin.

Vapamäärä