HIRVISALON OSAKASKUNTA

Hirvisalon osakunnan vesialueet sijaitsevat pääosin Viilajärvessä. Osakaskunnan esimies on Raimo Vennola

Hirvisalon osakaskunnan vesialuekartta

Oikeus kalaveden käyttöön määräytyy pyydysyksiköiden perusteella siten, että kalavedessä käytettyjen pyydysyksiköiden kokonaismäärä on enintään 260 pyydysyksikköä. Osakkaiden kesken jaetaan 220 pyydysyksikköä. Maksimipyydysmäärä on 5 yksikköä per osakas. Virkistyskalastusta varten varataan 40 pyydysmerkkiä. Eri pyydyksiä kohti lasketaan pyydysten yksikköarvot seuraavasti:

Verkko (2m*30m) 1 yksikköä

Verkko (yli 2m*30m) 2 yksikköä

Katiska 1 yksikköä

Pitkäsiima (100 koukkua) 3 yksikköä

Rysä 1 yksikköä

Uistin, heittouistin 1 yksikköä

Ravustus , 3 mertaa 1 yksikköä

Tuulastus 1 ykskköä

 

Yksikön hinta tällä hetkellä 4€

Kalastuslupia myy Heinolan kyläpirtti ja Jukka Hahl, Muikkusalmentie 760 A Hirvelän kylässä.

Viilajärvellä on polttomoottoreiden käyttökielto.